בוררויות

מהי בוררות?

בוררות היא שיטה אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים, שבה הצדדים למחלוקת מעבירים את סמכות ההכרעה לבורר, אשר מחויב להכריע בסכסוך שלפניו.
הפנייה לבורר יכולה להיעשות בהפניית בית המשפט או ביזמת הצדדים. כך, למשל, כוללים הסכמים מסחריים רבים סעיף בוררות המעביר את סמכות ההכרעה בסכסוכים הנוגעים להסכם – לבורר.

תוקף הבוררות ואפשרויות ערעור

הכרעת הבורר כמוה כפסק דין של בית משפט מוסמך לכל דבר ועניין. צד שזכה בבוררות יכול לפנות לבית המשפט לבקש את אישור הפסק ומתן תוקף של פסק דין לצורך הוצאתו לפועל. בית המשפט המאשר את הפסק אינו בוחן את תוכנו, אינו מאשר את נכונותו ואינו בודק כל עניין פרט לשאלה אם ניתן הפסק כדין על ידי בורר שהוסמך לכך על ידי הצדדים ולפי המוסכם.

עד לשנת 2008 לא ניתן היה לערער על פסק של בורר. בסוף שנת 2008 התקבל תיקון מס’ 2 לחוק הבוררות (ביזמתו של ד”ר ישראל שמעוני), שחולל מהפכה בתחום ואפשר לצדדים להסכם בוררות לבחור באחד משני מסלולים חלופיים למסלול הרגיל:

  1. יכולת ערעור בפני בורר אחר.
  2. יכולת ערעור ברשות, בפני בית המשפט, וזאת אם בפסק הבוררות נפלה טעות יסודית ביישום הדין אשר יש בה כדי לגרום לעיוות דין.

 

הליך הבוררות במרכז ליישוב סכסוכים מתבצע על ידי השופטת (בדימ') שרה פריש, ובסיועו של צוות מומחים המורכב בהתאם לנושאים העומדים לדיון.

לפנייה למרכז ליישוב סכסוכים לחצו כאן