הערכת סיכונים

מהו הליך ENE?

הערכת סיכון מקדמית, Early Neutral Evaluation, או בקיצור ENE, היא הליך מקדים לפני פנייה לערכאות, שמטרתו להעריך סיכונים וסיכויים ולהציע דרך ראויה לפתרון.
הליך זה, המקובל במדינות שונות בארה”ב, החל לצבור תאוצה גם בישראל והפך לכלי משמעותי בידי גורמים עסקיים.

הליך ENE ככלי ליישוב סכסוכים

על אף שמטרתו הראשונית של הליך ENE היא לאו דווקא ליישב את הסכסוך, הרי שבפועל חוות הדעת שניתנת בהליך מהווה נדבך משמעותי במהלך משא ומתן לסיום המחלוקת הרלוונטית. במקרים רבים חוות הדעת אף מייתרת את הצורך בניהול מאבקים משפטיים נוספים.

במקרים רבים הליך ה-ENE מסתיים בבקשה של הצדדים לקיים הליך גישור כדי להגיע לפתרון סופי ומוסכם של המחלוקת. מובן מאליו כי במקרה כזה הליך גישור שיתנהל במרכז ליישוב סכסוכים יהיה יעיל ומהיר יותר, בשל ההיכרות המעמיקה עם התיק.

כיצד מתנהל ההליך?

הליך ה-ENE מתבצע במרכז ע”י השופטת (בדימ') שרה פריש, שמקבלת לידיה, ע”י באי כוח הצדדים, את כל החומר העובדתי והמשפטי. במקרים הנדרשים מתייצבים הצדדים בעצמם או יחד עם בעלי כוחם ומציגים את המחלוקת שביניהם.

לאחר מכן מציגה השופטת פריש את עמדתה ומחווה דעתה לגבי הפתרון הראוי למחלוקת, תוך התמקדות בהערכת הסיכון והסיכוי של כל צד בניהול התיק בבית המשפט.

לעתים מהווה חוות דעתה של השופטת פריש בסיס להסכם סופי שבין הצדדים למחלוקת, ולעתים על בסיס חוות הדעת מצמצמים הצדדים את המחלוקת לשאלות עקרוניות מהותיות, באופן שמביא לקיצור ההליכים ולקידום ההליך לקראת פתרון.

מניסיוננו, הליך ה-ENE הוא כלי שיכול להוביל לפתרון מוסכם, יעיל ומהיר של מחלוקות סבוכות.

 

לפנייה למרכז ליישוב סכסוכים לחצו כאן