הישגים

רע"א 9063/07 הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח-תקוה נ' שמי נכסים והשקעות בע"מ

בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות ערעור שהגישה הוועדה המקומית באמצעות משרדינו, על פסק-דינו של ביהמ"ש המחוזי בעניין חיוב היטל השבחה. ביהמ"ש קבע כי מגבלות עפ"י סעיף 78 לחוק התכנון  והבניה אשר נכנסו לתוקפם לאחר המועד הקובע לתוכנית המשביחה וטרם מימוש הזכויות ומכירת המקרקעין לצד ג' –  אינן יכולות לבוא בתחשיב היטל ההשבחה של התוכנית […]

קרא עוד ←

עע"מ 5666/09 עיריית פתח תקוה נ' ישיר איי. די. איי.

במסגרת פסק הדין פסק המשנה לנשיאה, השופט ריבלין, כי המערערת, עיריית פתח תקוה, שיוצגה על ידי משרדנו, לא מחויבת ליתן למשיבה הנחה בארנונה מאחר שהחוזה שנכרת בין הצדדים בלתי חוקי וכי מתן הנחה זו הינה בלתי חוקית; השופטת (בדימ') פרוקצ'יה הסכימה כי אם אכן נכרת חוזה הוא לא חוקי; וכן הסכימה הנשיאה (דאז), השופטת דורית בייניש, […]

קרא עוד ←

ת"א 33759-04-10 נוב-אחזקות אור יהודה (1989) בע"מ ואח' נ' החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ ואח'

בית המשפט דחה על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית תביעה להשבת ריבית ששולמה בגין "חלף היטל השבחה" אשר נגבה לטענת התובעת, שלא כדין. נפסק, כי עסקינן בחיוב ריבית על היטל השבחה שחל עליו חוק ספציפי המגדיר את כללי התקיפה המיוחדים להשגה על החיוב משכך, מנועה התובעת לפנות לבית המשפט אזרחי בתובענה שכן היה עליה למצות […]

קרא עוד ←

ע"א (מחוזי ת"א) 2071/04 – טיב טעם רשתות בע"מ ואח' נ' עיריית פ"ת

בית המשפט המחוזי דחה את ערעורה של רשת טיב טעם על צו סגירה שהוצא כנגדה בגין פתיחת העסק בשבת על ידי עירית פתח תקוה שיוצגה על ידי המשרד. פסק הדין נותר על כנו גם לאחר ערעור שהוגש על ידם לבית המשפט העליון. להלן קישור לכתבה אשר פורסמה בעניין

קרא עוד ←

בג"ץ 2147/06 החברה להגנת הטבע נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח'

בית המשפט העליון דחה עתירה שהגישה החברה להגנת הטבע כנגד תנועת אור משימות, שיוצגה על ידי משרדנו וקבע כי אין להעתר לבקשת החברה להגנת הטבע לפנות את הישוב מצפה עירון (מצפה אילן, ע"ש אילן רמון ז"ל). קישור לכתבה אשר התפרסמה בנושא

קרא עוד ←