הישגים: מיסוי עירוני (היטלי השבחה)

רע"א 9063/07 הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח-תקוה נ' שמי נכסים והשקעות בע"מ

בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות ערעור שהגישה הוועדה המקומית באמצעות משרדינו, על פסק-דינו של ביהמ"ש המחוזי בעניין חיוב היטל השבחה. ביהמ"ש קבע כי מגבלות עפ"י סעיף 78 לחוק התכנון  והבניה אשר נכנסו לתוקפם לאחר המועד הקובע לתוכנית המשביחה וטרם מימוש הזכויות ומכירת המקרקעין לצד ג' –  אינן יכולות לבוא בתחשיב היטל ההשבחה של התוכנית […]

קרא עוד ←

ת"א 33759-04-10 נוב-אחזקות אור יהודה (1989) בע"מ ואח' נ' החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ ואח'

בית המשפט דחה על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית תביעה להשבת ריבית ששולמה בגין "חלף היטל השבחה" אשר נגבה לטענת התובעת, שלא כדין. נפסק, כי עסקינן בחיוב ריבית על היטל השבחה שחל עליו חוק ספציפי המגדיר את כללי התקיפה המיוחדים להשגה על החיוב משכך, מנועה התובעת לפנות לבית המשפט אזרחי בתובענה שכן היה עליה למצות […]

קרא עוד ←

עמ"נ (מחוזי מרכז) 36294-03-11 פ.ש.ח. חברה לבנין בע"מ ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה, פתח תקוה

בית המשפט דחה ערעור על החלטת ועדת הערר המחוזית לתו"ב שדנה בערעור על שומה מכרעת של היטל השבחה וקיבל את עמדת הועדה המקומית, שיוצגה על ידי משרדנו.  בית המשפט קבע כי הגדלת אחוזי בניה במסגרת תכנית, שהובילה לעליית ערך המגרש למרות ששטחו האופקי קטן מעבר ל- 40%, לא תזכה את הבעלים בפיצוי נוסף ולא תובא […]

קרא עוד ←

בר"ם 1803/12 פ.ש.ח חברה לבניין בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה, פתח-תקוה

בית המשפט העליון  קיבל את עמדת הועדה המקומית פ"ת שיוצגה על ידי משרדנו תוך שהוא מותיר על כנה את קביעת בית המשפט המחוזי. בפסק הדין נפסק כהלכה, כי שינוי ייעוד ו/או הענקת אחוזי בניה במסגרת תכנית, שהובילה לעליית ערך המגרש למרות ששטחו האופקי קטן מעבר ל- 40%, לא רק שלא תזכה את הבעלים בפיצוי נוסף […]

קרא עוד ←

ע"ר 59/08 הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח-תקוה נ' דנבר נדל"ן

בית המשפט קיבל את ערעור הוועדה המקומית שיוצגה על ידי משרדנו, על החלטת שמאי מכריע, אשר דן בסוגיית מעמדו של הליך רישוי טרם הוצאת היתר בניה, לצורך דחיית ההשבחה עד לסיום תקופת החיים הכלכליים של הנכס שטרם נבנה נכון למועד הקובע, אולם נבנה לאחר מכן. השמאי המכריע פסק כי לנוכח הבנייה הקיימת על המקרקעין המועד […]

קרא עוד ←