הישגים: פינוי

ה.פ. 17137-07-09 (פ"ת) יעל תם נ' עיריית פ"ת ואח'

בית המשפט דחה תביעה לסעד הצהרתי לבעלות וחזקה במקרקעין, שהוגשה כנגד עירית פתח תקוה, שיוצגה על ידי משרדנו וקבע, כי המבקשת לא הוכיחה טענותיה לזכויות במקרקעין, כי הוכח שהעירייה הינה הבעלים הבלעדיים של המקרקעין, כי למבקשת ובעלה ניתנה רשות שימוש בלבד ללא תמורה, ועל כן רשאית הייתה העירייה לבטל רשות זאת בכל עת, וכן כי […]

קרא עוד ←