הישגים: מיסוי מוניציפאלי

עע"מ 5666/09 עיריית פתח תקוה נ' ישיר איי. די. איי.

במסגרת פסק הדין פסק המשנה לנשיאה, השופט ריבלין, כי המערערת, עיריית פתח תקוה, שיוצגה על ידי משרדנו, לא מחויבת ליתן למשיבה הנחה בארנונה מאחר שהחוזה שנכרת בין הצדדים בלתי חוקי וכי מתן הנחה זו הינה בלתי חוקית; השופטת (בדימ') פרוקצ'יה הסכימה כי אם אכן נכרת חוזה הוא לא חוקי; וכן הסכימה הנשיאה (דאז), השופטת דורית בייניש, […]

קרא עוד ←

רע"א 9063/07 הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח-תקוה נ' שמי נכסים והשקעות בע"מ

בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות ערעור שהגישה הוועדה המקומית באמצעות משרדינו, על פסק-דינו של ביהמ"ש המחוזי בעניין חיוב היטל השבחה. ביהמ"ש קבע כי מגבלות עפ"י סעיף 78 לחוק התכנון  והבניה אשר נכנסו לתוקפם לאחר המועד הקובע לתוכנית המשביחה וטרם מימוש הזכויות ומכירת המקרקעין לצד ג' –  אינן יכולות לבוא בתחשיב היטל ההשבחה של התוכנית […]

קרא עוד ←

ת"א 33759-04-10 נוב-אחזקות אור יהודה (1989) בע"מ ואח' נ' החברה לפיתוח פתח תקוה בע"מ ואח'

בית המשפט דחה על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית תביעה להשבת ריבית ששולמה בגין "חלף היטל השבחה" אשר נגבה לטענת התובעת, שלא כדין. נפסק, כי עסקינן בחיוב ריבית על היטל השבחה שחל עליו חוק ספציפי המגדיר את כללי התקיפה המיוחדים להשגה על החיוב משכך, מנועה התובעת לפנות לבית המשפט אזרחי בתובענה שכן היה עליה למצות […]

קרא עוד ←

רע"א 564/07 עיריית פתח תקוה נ' חברת דלק נדל"ן בע"מ ואח'

במסגרת ערעור זה קיבל בית המשפט את טענות עירית פתח תקוה שיוצגה על ידי המשרד, ביטל את החלטותיהם של בית המשפט המחוזי ובית משפט השלום וקבע כי הסמכות העניינית לדון בתובענה הנוגעת להיטל ביוב נתונה לועדת הערר לענייני ביוב ולא לבית המשפט האזרחי.

קרא עוד ←

עת"מ 6375-09-10 ויליגר תעשיות בע"מ נ' עיריית קרית מלאכי

בית המשפט לעניינים מינהלים קבע כי חיוב העותרת על ידי עירית קרית מלאכי שיוצגה על ידי המשרד בתשלום מלוא היטלי הפיתוח נעשה כדין, וכי לא יעלה על הדעת כי לעותרת אשר בנתה תוספות למבנים ללא היתר ינתן פטור מתשלום היטלי הפיתוח.

קרא עוד ←

עת"מ 3161/08 (ת"א) שותפות היכל השלג נ' עיריית פתח-תקוה

בית המשפט דחה עתירה כנגד מרשתנו, עיריית פתח-תקוה. חובה של העותרת לעירייה נוצר לפני כתשע שנים. גם אם חלה התיישנות לגבי הגשת תביעה אזרחית כלפי החוב, אין בכך כדי לפגוע בזכותה של העירייה שלא ליתן לעותרת את האישור ע"פ סעיף 324(א) לפקודת העיריות [נוסח חדש], כל עוד לא סולק החוב על-ידה.

קרא עוד ←

ת.א. 1288/09 (ת"א) אס. ג'י. אס. נ' עיריית פתח תקוה

נדחתה תביעה בסך של למעלה מ-6 מיליון ₪ כנגד עיריית פתח תקוה שיוצגה על ידי המשרד להשבת אגרות והיטלי פיתוח. בימ"ש דחה את תביעת התובעות להשבת היטלי פיתוח ששילמו, שכן לא ניתן להן פטור מלא מתשלומם. נקבע כי התובעות זכאיות לפטור חלקי בלבד וכי חיובן בתשלום התבסס כדין על הבניה שביצעו והיקפה.

קרא עוד ←

עת"מ 2734/70 (ת"א) פנחס מאירוב ואח' נ' עיריית פתח תקוה

בית המשפט דחה עתירה שהוגשה כנגד מרשתנו, עיריית פתח-תקוה, וקבע כי העירייה אכן רשאית לסרב להעניק לעותר אישור ללשכת רישום המקרקעין בהתאם להוראות סעיף 324 לפקודת העיריות [נוסח חדש] כל עוד לא הוסדרו כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לאותו הנכס.

קרא עוד ←