הישגים: מיסוי עירוני (ארנונה)

עע"מ 5666/09 עיריית פתח תקוה נ' ישיר איי. די. איי.

במסגרת פסק הדין פסק המשנה לנשיאה, השופט ריבלין, כי המערערת, עיריית פתח תקוה, שיוצגה על ידי משרדנו, לא מחויבת ליתן למשיבה הנחה בארנונה מאחר שהחוזה שנכרת בין הצדדים בלתי חוקי וכי מתן הנחה זו הינה בלתי חוקית; השופטת (בדימ') פרוקצ'יה הסכימה כי אם אכן נכרת חוזה הוא לא חוקי; וכן הסכימה הנשיאה (דאז), השופטת דורית בייניש, […]

קרא עוד ←

עת"מ 3161/08 (ת"א) שותפות היכל השלג נ' עיריית פתח-תקוה

בית המשפט דחה עתירה כנגד מרשתנו, עיריית פתח-תקוה. חובה של העותרת לעירייה נוצר לפני כתשע שנים. גם אם חלה התיישנות לגבי הגשת תביעה אזרחית כלפי החוב, אין בכך כדי לפגוע בזכותה של העירייה שלא ליתן לעותרת את האישור ע"פ סעיף 324(א) לפקודת העיריות [נוסח חדש], כל עוד לא סולק החוב על-ידה.

קרא עוד ←

עת"מ 2734/70 (ת"א) פנחס מאירוב ואח' נ' עיריית פתח תקוה

בית המשפט דחה עתירה שהוגשה כנגד מרשתנו, עיריית פתח-תקוה, וקבע כי העירייה אכן רשאית לסרב להעניק לעותר אישור ללשכת רישום המקרקעין בהתאם להוראות סעיף 324 לפקודת העיריות [נוסח חדש] כל עוד לא הוסדרו כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לאותו הנכס.

קרא עוד ←

עמ"נ 55879-03-11 (מרכז) סופר פארם ישראל בע"מ נ' מנהל הארנונה של עיריית פתח תקווה

במסגרת ערעור מינהלי בו ייצג משרדנו את מנהל הארנונה של פתח תקוה, דחה בית המשפט את ערעורה של סופר פארם, וקבע כי יש לסווג את מחסן המערערת תחת הסיווג "מסחר" ולא תחת הסיווג "מחסנים" כפי שטענה . בית המשפט קבע, כי השטח שבמחלוקת משרת את הנכס וקיומו הוא הכרחי למימוש תכליתו הואיל ורוב הסחורה בשטח […]

קרא עוד ←

עע"ם 6626/11 עיריית פ"ת נ' קשת היפרטוי ואח'

בית המשפט העליון, בראשות כבוד הנשיא גרוניס, קיבל את טענות העיריה, שיוצגה על ידי משרדנו, וקבע כי דין הערעור שהוגש להתקבל וכי העיריה היתה רשאית לתקן את חיובי הארנונה של המשיבים בתיק, שכן דיני ההקפאה לא נועדו להנציח טעויות בחיובי ארנונה. בית המשפט קבע כי אף אם מדיניות העיריה שונתה, למרות שהדבר לא הוכח, הרי […]

קרא עוד ←