הישגים: נדל"ן מקרקעין

ה.פ. 17137-07-09 (פ"ת) יעל תם נ' עיריית פ"ת ואח'

בית המשפט דחה תביעה לסעד הצהרתי לבעלות וחזקה במקרקעין, שהוגשה כנגד עירית פתח תקוה, שיוצגה על ידי משרדנו וקבע, כי המבקשת לא הוכיחה טענותיה לזכויות במקרקעין, כי הוכח שהעירייה הינה הבעלים הבלעדיים של המקרקעין, כי למבקשת ובעלה ניתנה רשות שימוש בלבד ללא תמורה, ועל כן רשאית הייתה העירייה לבטל רשות זאת בכל עת, וכן כי […]

קרא עוד ←

עע"ם 1377/12 הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, פתח תקווה

בישראל קיימות קרקעות רבות עליהן חלה הכרזה חקלאית, אשר פורסמה ע"י הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) מכח התוספת הראשונה לחוק התכנון והבניה. ואולם, במקרים רבים, קרקעות שעליהן נותרה הכרזה חקלאית מיועדות כיום למגורים, תעשיה, מסחר וכד', וחרף כך מסרבת הולקחש"פ לבטל את ההכרזה החקלאית לגביהן. בתיק זה, בו יוצגה הועדה המקומית לתכנון […]

קרא עוד ←

ת"א 2002-06 אבישי דליה ואח' נ' מנהל מקרקעי ישראל – תל אביב ואח'

בית המשפט המחוזי דחה תביעת יורשים להכרה בזכויותיהם על קרקעות בפתח-תקוה מחמת התיישנות. במסגרת כתב התביעה טענו היורשים כי בעת שפינו את דירת הוריהם שנפטרו מצאו "בבוידם" ארגז מסמכים ישן ובהם חוזים לפיהם היו להוריהם זכויות בקרקעות רבות בפתח-תקוה, שראשיתן בראשית ימי היישוב. לטענת התובעים בין השנים 1939-1957 רכשו הוריהם זכויות חכירה משנה בחלקות שונות […]

קרא עוד ←