הישגים: מיסוי עירוני (ביוב)

עתמ-273470-תא-פנחס-מאירוב-נ-עיריית-פתח-תקווהע"א 215/04 (נתניה) ציון לוי קבלנים בע"מ נ' עיריית פתח תקוה

ועדת הערר לענייני ביוב דחתה ערר ביוב אשר הוגש כנגד העירייה, שיוצגה על ידי המשרד וקבעה כי חוב היטל הביוב לא התיישן, וכי העירייה אינה מנועה מלגבות אותו חרף מתן האישור לטאבו בעבר, אישור אשר ניתן בטעות.

קרא עוד ←

ע"א 173/04 (נתניה) החומה קואופרטיב לחומרי בנין פ"ת בע"מ נ' עיריית פתח תקוה

ועדת הערר לענייני ביוב דחתה ערר ביוב אשר הוגש כנגד העירייה שיוצגה על ידי המשרד וקבעה, כי חוב היטל הביוב לא התיישן, וכי העירייה היתה רשאית לסרב להעניק לעוררת אישור לטאבו בהתאם להוראות סעיף 324 לפקודת העיריות כל עוד לא הוסדר תשלום היטל הביוב.

קרא עוד ←