הישגים: מכרזים

עת"מ 12813-01-10 (ת"א) אשדיר פרסום והפצה בע"מ נ' עיריית פתח-תקוה ואח'

לאור פסילת הצעת העותרת במסגרת מכרז נשאלה השאלה, האם הייתה מחויבת ועדת המכרזים להרים את המסך ולבדוק את ניסיונה של השותפות במצטבר לניסיונה הקודם של חברה. בית המשפט קיבל את עמדת מרשתנו, עיריית פתח-תקוה, וקבע כי העותרת לא עמדה בתנאי הסף של המכרז והעירייה פעלה כדין.

קרא עוד ←

עת"מ 8495-03-13 חן המקום בע"מ נ' עיריית פ"ת

ביום 31.10.14 דחה בית המשפט המחוזי מרכז- לוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בעת"מ 8495-03-13 חן המקום בע"מ נ' עיריית פ"ת, תובענה מנהלית שהוגשה כנגד עיריית פתח תקווה על ידי חברת חן המקום בע"מ לקבלת פיצויי קיום בגין נזקים שנגרמו לה לכאורה כתוצאה מהחלטת העירייה שלא לבחור בהצעתה כזוכה במכרז להפעלת תחנת מעבר לטיפול בפסולת. […]

קרא עוד ←

עת"מ 20016-08-15 טבסקו החזקות ואח' נ' אוצר מפעלי ים בע"מ

ביום 21.10.15 דחה בית המשפט המחוזי  תובענה מנהלית של חב' טבסקו ואח' נ' חברת אוצר מפעלי ים, טענות העותרות בתמצית היו כנגד החלטת החברה להעניק להצעתן ניקוד נמוך מניקוד האיכות המינימלי הנדרש לצורך מעבר לשלב בחינת ההצעה הכספית – דבר אשר משמעו בפועל הוא פסילת ההצעה, וכנגד החלטת החברה לפרסם מכרז חדש. העותרות תקפו הן את […]

קרא עוד ←