הישגים: דיני עבודה

ע"ע (ארצי) 2715-07-10 עיריית פתח תקוה נ' משה שלום

התקבל ערעור העירייה שיוצגה על ידי משרדנו, בו נקבע, כי לפי הוראת סעיף 68 לחוק שירות המדינה (משמעת), אין לפטר עובד בשל עבירת משמעת אלא ע"פ פסק דין של ביה"ד למשמעת. ברם, במקרים בהם נמצא כי בצד עבירת המשמעת קיימות נסיבות מנהליות המצביעות על אי-התאמה לתפקיד והמצדיקות פיטורים, אין לשלול על הסף נקיטת פיטורים מנהליים. […]

קרא עוד ←

בש"א 2715-07-10 תמיר שמעוני נ' אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ

התקבלה בקשה למתן צו לאכיפת יחסי עובד –מעביד בין המבקש, אשר יוצג על ידי משרדנו, לבין המשיבה מהנימוק שפיטוריו לא נבעו משיקולים ענייניים וזאת בשים לב לכך שהמשיבה הינה גוף דו מהותי וככזו עליה לנהוג בהגינות, בתום לב, ללא משוא פנים ולקבל החלטותיה ללא שיקולים זרים.

קרא עוד ←